Diagnoza: Deficyt współodpowiedzialności

Accountability Gap Assessment

Diagnoza: Deficyt współodpowiedzialności

Zazwyczaj pracę z klientami zaczynami od zmierzenia obecnego poziomu współodpowiedzialności na poziomie zespołu, dywizji czy całej firmy. Określamy zarówno ogólny index dla badanej firmy: ACCOUNTABILITY INDEX wyrażony w procentach. Dodatkowo, w ramach diagnozy on-line uczestnicy oceniają organizację lub jej część w czterech kluczowych obszarach oraz w odniesieniu do 16 najlepszych praktyk cechujących firmy współodpowiedzialne.

 

ACCOUNTABILITY INDEX DLA POLSKICH FIRM OBECNIE WYNOSI*:

58%

i plasuje je na poziomie „Pracuj u podstaw”,

który oznacza negatywny wpływ na ich efektywność.

 

*na podstawie badań w kilkudziesięciu polskich firmach wśród 1000+ osób z poziomu najwyższej kadry kierowniczej, w okresie od lutego do listopada 2014 roku

 

Jeżeli jesteś zainteresowany określeniem Deficytu Współodpowiedzialności w Twojej firmie oraz porównaniem go z innymi – skontaktuj się z nami: door@door.com.pl