Kontakt

DOOR Poland Sp. z o.o.
Warszawa 02-384
ul. Włodarzewska 33
Email: door@door.com.pl
Web: www.pil.door.com.pl
Telefon: + 48 662 287 222
Polityka prywatności

Właścicielem strony jest DOOR Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska  , 02-384 Warszawa, Polska. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000559551, REGON: 361604095, NIP: 7010486350, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł