PILtools.com

Proces wdrażania współodpowiedzialności w organizacjach jest wspierany przez jedno z najnowocześniejszych narzędzi w modelu blended learning: www.PILtools.com

 

 

PILtools.com oferuje szczegółowe informacje i narzędzia, które krok po kroku wspomagają wdrażanie procesu współodpowiedzialności i stanowi wzmocnienie wiedzy z sesji warsztatowych. Profesjonalnie przygotowany portal pomaga kontrolować przebieg procesu oraz budować społeczność współodpowiedzialności wśród pracowników. Nauka jest dostosowana do indywidualnego tempa i możliwości uczestnika. Obejmuje motywacyjne filmy wideo oraz studia przypadków, które mają powodować, aby najlepsze praktyki z zakresu współodpowiedzialności były priorytetem.

 

Więcej na: http://www.ozprinciple.com/info/piltools/

 

PILtools-main