Ponadprzeciętne rezultaty

Jednym z kluczowych narzędzi, używanym w procesie jest model Piramidy Rezultatów®, który wyjaśnia w jaki sposób kultura organizacyjna wpływa na realizację strategii. Zgodnie z modelem, obecna Kultura (K1), na którą składają się: obecne Doświadczenia, Przekonania oraz Działania współtworzy obecne Rezultaty (R1). W przypadku, kiedy firma pomimo różnych prób firma nie osiąga pożądanych wyników lub zakłada znaczący wzrost (np. podwojenie biznesu w 2-3 lata), definiujemy je jako nowe Rezultaty (R2). R2 oznaczają potrzebę fundamentalnej zmiany oraz pojawienie się nowych wymagań wobec strategii, modelu biznesowego i jej ludzi. Wiele organizacji staje przed wyzwaniem polegającym na tym, że obecna Kultura (K1) jest niewystarczająca, aby osiągać więcej lub może wręcz przeszkadzać w osiągnięciu pożądanych Rezultatów (R2).

graf

 

Aby osiągnąć R2, należy dokonać kluczowych przesunięć w kulturze, tak aby stworzyć nową, opartą na współodpowiedzialności. Nowa kultura (K2) wyniesie firmę, na kolejne znacznie wyższe poziomy efektywności, koncentrując pracowników na osiąganiu ponadprzeciętnych wyników. Przesunięcia mają miejsce na trzech poziomach:

 

graf4

„Program stał się najważniejszym elementem wspierającym przemianę naszej całej organizacji. Promuje zachowania, które są korzystne z punktu widzenia pożądanej kultury organizacyjnej i wspiera zaangażowanie i współodpowiedzialność na wszystkich poziomach organizacji. „Zasada Oz” stanowi teraz obowiązkowe szkolenie dla wszystkich naszych nowych współpracowników”.


Dr Alfred O. Enagbare, Wiceprezes, Novartis

 

„Zarządzanie w dzisiejszych czasach jest bardziej złożone niż kiedykolwiek do tej pory, a literatura przedmiotu jest pełna opisów technik wraz z różnymi sztuczkami. „Zasada Oz” jest tak prosta i tak łatwa do zrozumienia, iż jestem przekonany, że może mieć pozytywny wpływ na każdą organizację. Będę zachęcał do jej zastosowania w każdej organizacji, z którą współpracuję”


Mike Eagle, Wiceprezes, Eli Lilly & Co