CultureTRACK® – Ścieżka kulturowa

Albo ty będziesz zarządzać kulturą, albo ona będzie zarządzać tobą!

 

Najważniejsze nasze przekonanie brzmi: albo ty będziesz zarządzać kulturą, albo ona będzie zarządzać tobą. W każdej organizacji istnieje określony rodzaj kultury, który ją wzmacnia, albo osłabia. Obecnie, w warunkach wysokiej konkurencji to może zadecydować o sukcesie, albo o porażce. „Zmień kulturę, zmień zasady gry” to przełomowa strategia zmian w organizacji. Rozszerzając zasady zaprezentowane w bestsellerach New York Times, „Zasada Oz” oraz „Jak to się stało?”, proces CultureTRACK® kreuje kulturę współodpowiedzialności, jako nowe DNA organizacji wysokiej efektywności (High Performance Organization). Rozpoczynając proces modelowania kultury często słyszymy dwa pytania:

  1. Jak można zmienić kulturę w taki sposób, żeby przyniosła pożądane rezultaty dla organizacji?
  2. Jak można to przeprowadzić na tyle szybko, żeby miało to pozytywny wpływ na wynik finansowy firmy w kilka, kilkanaście miesięcy, a nie 2 -3 lata?

 

Głównym elementem procesu jest model polegający na rozwinięciu zestawu pożądanych Przekonań Kulturowych®, które mają zdefiniować nową kulturę organizacyjną oraz służyć jako wyznacznik kierunku na drodze ku zmianom. Przekonania Kulturowe sterują sposobem myślenia, współgrają ze sobą, tworząc pożądaną równowagę lub ją burząc. Nie można ogłosić pojedynczego przekonania, rozpowszechnić go i oczekiwać, że będzie motywowało do właściwego działania. Potrzeba zestawu przekonań, które działają razem, jako system. Właśnie taki proces oferuje sprawdzona i efektywna ścieżka kulturowa – CultureTRACK®. Jak pokazują studia przypadków wielu naszych klientów, Kultura Współodpowiedzialności jest najbardziej efektywną kulturą organizacyjną w modelu High Performance Organization. Jest definiowana jako „miejsce ludzi współodpowiedzialnych, którzy myślą i działają w sposób niezbędny do osiągnięcia kluczowych rezultatów firmy”.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany szerszą informacją, skontaktuj się z nami oraz odwiedź:
http://www.ozprinciple.com/culture/book/

 
graf5

 

 

„Narzędzia stanowią wskazówki, jak przeprowadzić firmę przez transformację, która jest kluczowa dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Nasze doświadczenie z pierwszej ręki z zastosowaniem tych narzędzi przekonało mnie, że te idee przyspieszają przemianę kulturową”.

Joanne Bauer, Prezes Health Care Kimberly-Clark Corporation

 

„Zmień kulturę, Zmień zasady gry” to po prostu najlepszy poradnik, jaki kiedykolwiek widziałem, jak wykreować trwałą zmianę kultury w organizacji. Każdy przywódca organizacji, który rozważa poważną zmianę powinien zacząć od przeczytania tej książki”

Eric T. Hicks, Wiceprezes ds. poprawy efektywności, JP Morgan Chase

 

”Najnowsza książka Connors’a i Smith’a układa jasny i łatwy do wykorzystania plan, jak osiągnąć współodpowiedzialność ukierunkowaną na osiąganie rezultatów. Ich konkretne przykłady wskazujące, jak liderzy mogą przedrzeć się przez naturalne zapory i skupić się na właściwych zagadnieniach ukrytych głębiej szczególnie zainteresuje kierowników wysokiego szczebla, dążących do przyspieszenia zmiany kultury i polepszenia wyników biznesowych.”

Jim Mazzo, Prezes, Abbott Medical Optics