OthersTRACK® – Ścieżka innych (liderska)

Współczesne organizacje cierpią na kryzys współodpowiedzialności. Liderzy i menedżerowie zbyt często odwołują się do władzy związanej z zajmowanym stanowiskiem i autorytetu wynikającego z przydzielonych zadań, oczekując współodpowiedzialności od innych zamiast starać się ją efektywnie zainicjować. Kiedy potrzebują współodpowiedzialności i wysokiego zaangażowania, egzekwują i wprowadzają je często w niewłaściwy sposób. Następuje zjawisko nazywane Paradoksem Współodpowiedzialności: im bardziej się starają, tym mniej jej otrzymują. W efekcie powstaje tzw. „wspólnota negatywnej współodpowiedzialności” oraz częste występowanie zjawisk typu „Gra we wzajemne obwinianie się”. Rezultatem jest frustracja i stres lidera, który ma poczucie osamotnienia oraz całego ciężaru współodpowiedzialności za rezultaty podległego zespołu lub firmy na swoich barkach.

 

9781591842583_p0_v1_s260x420Proces OthersTRACK®jest oparty na bestsellerze The New York Times, Wall Street Journal, USA Today oraz Amazon.com: „Jak to się stało?”. Oferuje każdemu, niezależnie od szczebla organizacji, niezwykle skuteczny sposób na wprowadzenie współodpowiedzialności u innych za pożądane rezultaty . Podstawnym modelem procesu jest Sekwencja Współodpowiedzialności® (Accountability Sequence®), który składający się z dwóch części: Zewnętrznego Kręgu® i Wewnętrznego Kręgu®. Zewnętrzny Krąg opisuje, jak skutecznie ustalić poziom oczekiwań, co do rezultatów, za osiągnięcie których, czynimy innych współodpowiedzialnymi. Wewnętrzny Krąg odpowiada na pytanie, jak poradzić sobie z zawiedzionymi oczekiwaniami w taki sposób, żeby radykalnie zmienić obecny sposób działania i pomóc innym osiągnąć rezultaty. Proces koncentruje się na tym, jak zwiększyć zdolności zarówno indywidualne, zespołowo, jak i w całej organizacji, gdzie nie osiągnięcie rezultatów nie jest opcją, a porażka nie wchodzi w grę.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany szerszą informacją, skontaktuj się z nami oraz odwiedź:

http://www.ozprinciple.com/others/book/
 

 

„Przedstawioną metodologię, powinien znać każdy lider chcący wykreować kulturę opartą na przyjmowaniu współodpowiedzialności i skoncentrowaną na osiąganiu kluczowych rezultatów. Niezbędna nauka dla członków wszystkich zespołów, które chcą osiągać najlepsze rezultaty”.

Paul J. Byrne, Prezes Precor Incorporated

 

„Znakomity element serii o współodpowiedzialności! „Jak to się stało?” naprawdę działa i oferuje mnóstwo praktycznych narzędzi, umiejętności i przykładów, które pozwolą wam wznieść współodpowiedzialność na wyższy poziom w firmie każdej wielkości. Brawo!”

Michael J. Capaldi, Associate Vice President, Sales, Training & Leadership Development, Sanofi-Aventis