SelfTRACK®– Ścieżka osobista

Proces SelfTRACK® bazuje na bestsellerze „Zasada Oz: Uzyskiwanie rezultatów poprzez indywidualną i organizacyjną współodpowiedzialność” i jest nowatorską metodą, która dowodzi kluczowej roli współodpowiedzialności w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników na poziomie osobistym, który dotyczy każdego pracownika firmy.

Proces ma m.in. na celu wyeliminowanie i przezwyciężenie tak powszechnej postawy w firmach, którą nazywamy „Grą we wzajemne obwinianie się” (The Blame Game). Ścieżka oznacza wykonanie kolejnych Kroków ku Współodpowiedzialności w ramach procesu Zobacz To, Przyjmij To, Rozwiąż To, Zrób To (See It®, Own It®, Solve It®, Do It®), aby każdy wziął na siebie współodpowiedzialność niezbędną do osiągnięcia pożądanego rezultaty zespołu, czy całej firmy. W efekcie, współodpowiedzialność na poziomie osobistym to postawa, która charakteryzuje się ciągłym poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie „Co jeszcze mogę zrobić, żeby osiągnąć oczekiwany rezultat?”, a nie szukania wymówek oraz powodów.

 

Współodpowiedzialność zaczyna się od jasnego zdefiniowania rezultatów. Jeśli rezultaty, które ludzie mają osiągać nie są jasno określone, trudno jest osiągnąć autentyczne zaangażowanie, o ile nie jest to całkiem niemożliwe. Nasze doświadczenie pokazuje, że nie jest to rozpowszechniona praktyka. Badania potwierdzają zaskakującą praktykę: aż 85% zespołów kierowniczych nie potrafi uzgodnić wspólnej odpowiedzi na pytanie o trzy najważniejsze rezultaty, które firma ma osiągnąć. Współpracę z naszymi klientami zazwyczaj rozpoczynamy od zarządzenia tą dysfunkcją!

 

Jeżeli jesteś zainteresowany szerszą informacją, skontaktuj się z nami oraz odwiedź:
http://www.ozprinciple.com/self/book/

 

graf3

 

„Idee może pojąć może każdy pracownik – współodpowiedzialność, zaangażowanie pracowników, kontynuowanie wysiłków i wydajna realizacja. Zastosowanie wszystkich tych idei może przełożyć się bezpośrednio na zyski firmy. Polecam tę książkę każdemu, na każdym poziomie organizacji, kto szuka tego następnego kroku na drodze ku budowie doskonałych zespołów i osiągnięciu rezultatów.”

David Schlotterbeck, Prezes ALARIS Medical Systems

 

„Zasada Oz jest to głęboko przemyślane i bezpośrednie podejście do złożonego zagadnienia, jakim jest współodpowiedzialność. Ta książka wyjaśnia metodę i podejście do budowania większej współodpowiedzialności tak, aby wzmocnić efekt każdej inicjatywy podejmowanej przez organizację. Moje doświadczenie wskazuje, że wdrożenie koncepcji opartych na Zasadzie Oz podniesie wyniki osiągane indywidualnie i całej firmy.”

Ed Vanyo, General Manager, Can Operations, Nestlé Purina