Współodpowiedzialność w Polsce

Z prowadzonych na bieżąco badań wynika (Accountability Gap Assessment), że średni poziom współodpowiedzialności w polskich firmach plasuje organizacje w obszarze definiowanym jako „Pracuj u podstaw”. Oznacza brak współodpowiedzialności na poziomie charakteryzującym firmy wysoce efektywne oraz ma negatywny wpływ na osiągane obecnie wyniki w badanych organizacjach.

 

W Polsce, nasi klienci z branż m.in. jak: informatycznej, ubezpieczeniowej, budowlanej, farmacji, FMCG, DYI, centrum usług wspólnych oraz sprzedaż detaliczna wyruszyli ścieżką ku współodpowiedzialności, aby dołączyć do grupy tysięcy klientów Partners In Leadership, które od lat korzystają z podejścia i osiągają spektakularne wyniki.

 

graf1