Warszawa, Włodarzewska 33
+48 22 824 07 92
door@door.com.pl

Oczekujesz rezultatów?
Włącz współodpowiedzialność!

Partners in Leadership – wdrożenie autentycznej Współodpowiedzialności

Wszystkie organizacje dążą do osiągania założonych rezultatów, które są strategiczne
dla ich rozwoju.

Rozwiązania prowadzące do większej Współodpowiedzialności (Accountability) pozwalają na zbudowanie takiej kultury organizacyjnej, która prowadzi do osiągania założonych rezultatów. Wdrożenie autentycznej Współodpowiedzialności tworzy trwałe i efektywne zaangażowanie na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz organizacyjnym. Kluczem do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów jest trwała zmiana sposobu myślenia i działania członków organizacji. Szczególnie istotne jest włączenie Współodpowiedzialności w codzienne funkcjonowanie organizacji.

Accountability Builder™ (Ścieżka Ja)

Program wdrażający pozytywną współodpowiedzialność na wszystkich poziomach organizacji, która wyzwala motywację, wzmacnia autentyczne zaangażowanie i prowadzi
do innowacyjności. 

Więcej
Leadership Builder™ (Ścieżka Innych)

Program wyposaża liderów
i menedżerów w niezawodne umiejętności przywódcze dzięki metodologii, która prowadzi do uzyskiwania oczekiwanych rezultatów.
 

Więcej
Culture Lead™ (Ścieżka Kultury)

Wdrożenie ukierunkowane na kształtowanie
i przyspieszanie pożądanych przemian w kulturze organizacyjnej, która jest kluczowym elementem w drodze do osiągania oczekiwanych rezultatów. 

Więcej

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!

Opinie

„Program Accountability Builder™ kompletnie zmienił reguły gry
i przeniósł nasz zespół na inny poziom sukcesu.”

“Leadership Builder™ zmienił sposób,
w jaki zarządzam moim zespołem. Teraz jesteśmy o wiele bardziej produktywni.”

“Proces i narzędzia od Partners In Leadership zmieniły nie tylko naszą kulturę, lecz również ludzi, którzy ją tworzą.”

Materiały do pobrania

Polska
Więcej
Swiat
Więcej