Warszawa, Włodarzewska 33
+48 22 824 07 92
door@door.com.pl

Culture Lead

Partners in Leadership

Ukształtuj kulturę, która prowadzi do sprawdzonych rezultatów.

Lead  Culture – Ścieżka kształtowania kultury

 

Dzięki sprawdzonemu i zdobywającemu nagrody procesowi Przemiany Kulturowej Lead Culture, pomagamy kształtować kulturę organizacyjną dzięki kompleksowym rozwiązaniom opartym na bezpośrednim doradztwie, głębokiej diagnozie oraz wdrożeniom w organizacji, co prowadzi do osiągania corocznych pożądanych rezultatów. Wyniki? Lepsze rezultaty, wyższy poziom zaangażowania pracowników oraz osiągnięcie celów organizacyjnych,

Kształtowanie kultury na sposób Lead Culture™

Nasze gruntowne doświadczenie oraz podejście oparte na solidnych podstawach pozwala klientom tworzyć kultury ciągłego doskonalenia. Oferujemy przede wszystkim:
  • Diagnozę organizacji – Czy wiesz, w którym miejscu jesteś? Pomożemy Wam się dowiedzieć.
  • Definiowanie autentycznych celów organizacji –Nasi konsultanci wpierają formułowanie najważniejszych przekazów, koncentrację na oczekiwanych kluczowych rezultatach oraz prowadzą do lepszej komunikacji i przekazywania odpowiednich komunikatów.
  • Tworzenie zespołu dedykowanego przemianie kultury – pracujemy z zespołem odpowiedzialnym za zmianę pomagając im skupić się na celach i komunikowaniu z ich własnymi zespołami.
  • Określanie Przekonań kulturowych Twojej organizacji –Każda organizacja ma swoje przekonania. Pomożemy je rozwijać tak, by jak najlepiej wspierały realizację Kluczowych Rezultatów.
  • Wdrażanie Przekonań Kulturowych Twojej organizacji – Pracujemy z całą organizacją aby wszyscy byli współodpowiedzialni za osiągnie Kluczowych Rezultatów.
  • Coaching liderów organizacji –Pracujemy z liderami, by stworzyć precyzyjny przekaz, który w powtarzalny sposób wspomoże osiąganie Kluczowych Rezultatów dla organizacji.

Odkryliśmy, że rozwiązaniem dla skomplikowanych biznesowych wyzwań jest zrozumienie kluczowych rezultatów, przekonań kulturowych tworzących kulturę organizacyjną oraz sposobu komunikowania ich w organizacji.

Kreowanie silnych liderów oraz Kultury Współodpowiedzialności jest Twoim wyborem.