Warszawa, Włodarzewska 33
+48 22 824 07 92
door@door.com.pl

Leadership Builder

Partners in Leadership

Wzmocnij swoich liderów dzięki Współodpowiedzialności

Nasz program Leadership Builder polega na rozwoju kompetencji przywódczych, które prowadzą do udanego ustalania i osiągania Kluczowych Rezultatów, które są niezbędne dla sukcesu organizacji. Wdrożenie oparte jest na zasadach z bestsellerowej książki „How Did That Happen?”. Wyposaża ono liderów i menedżerów w sprawdzone metody, których stosowanie prowadzi do kreowania pozytywnej współodpowiedzialności wśród współpracowników i podwładnych. Rozwiązanie to zapewnia również umiejętność identyfikacji zagrożeń i rozwiązywania sytuacji mogących zagrozić realizacji Kluczowych Rezultatów.

Rozwój  liderów pozostaje w centrum uwagi współczesnych organizacji. Bazując na ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w obszarze przywództwa, doszliśmy do wniosku, iż jednym z podstawowych wyzwań w rozwoju liderów jest rozwój i wzmocnienie kompetencji w zakresie sposobu i metod, jakimi posługują się oni w budowaniu współodpowiedzialności u innych.

Stworzyliśmy kompleksowy proces służący  ewaluacji indywidualnych kompetencji oraz ich dalszego rozwoju w ramach narzędzia które lider może stopniowo wprowadzać by budować pozytywną i sprawiedliwą współodpowiedzialność u innych, co prowadzi do udanej realizacji Kluczowych Rezultatów.

Wdrażając program Leadership Builder budujemy z organizacjami partnerstwo, które prowadzi do:
  • Tworzenia pozytywnej współodpowiedzialności: Pomagamy klientom na nowo określać współodpowiedzialność u innych, zapewniając ustrukturyzowany proces prowadzący do spełniania oczekiwań.
  • Odpowiedniego formułowania oczekiwań: Proces ten wspiera liderów oraz menedżerów w tworzeniu jasnych oczekiwań, tak aby były zrozumiałe, osiągalne, powtarzalne oraz mierzalne co prowadzi do udanej ich realizacji.
  • Określenia „Dlaczego?”: Pomagamy naszym klientom w pozytywny sposób odpowiedzieć “Dlaczego?” przy formułowaniu kluczowych oczekiwań. Pozwala to wzmocnić znaczenie każdego z oczekiwanych rezultatów, tak aby osoby współodpowiedzialne były w pełni zaangażowane.
  • Definiowania oczekiwań w sposób zapewniający spójność działania: Wspieramy liderów i menedżerów w stosowaniu prostych i skutecznych narracji pozwalających uspójnić postawy współodpowiedzialności z autentycznymi powodami („Dlaczego?”) stojącymi za oczekiwaniami…
  • Zapewnienia systemowych ram do rozwiązywania problemów: Wyposażamy naszych klientów w sprawdzone procesy pozwalające przewidzieć potencjalne problemy oraz sytuacje, kiedy spełnienie oczekiwań jest zagrożone. Pomaga to naszym klientom szybko naprawiać nie działające elementy jak tylko one się pojawią, co pozwala na spełnianie oczekiwań.
  • Poprawy morale pracowników: Wspieramy menedżerów i pracowników w tworzeniu uzgodnionego systemu, który pozwala na realizację oczekiwań dzięki lepszemu przygotowaniu pracowników oraz ich akceptacji i rozumienia oczekiwań. Przekłada się to na wyższe morale.

Odpowiedni sposób budowania współodpowiedzialności u innych.

Ponad połowa respondentów naszego badania Workplace Accountability Study, które objęło ponad 40 000 profesjonalistów, zidentyfikowała trudności w budowaniu współodpowiedzialności jako największy problem w osiąganiu Oczekiwanych Rezultatów. Ten wynik wskazuje, iż istnieje wyraźna systemowa potrzeba funkcjonalnego rozwiązania. Jest nim model Sekwencji Współodpowiedzialności, który zapewnia pozytywny i skuteczny sposób budowania Współodpowiedzialności u innych.

Każdego dnia widzimy przykłady organizacji, które ucierpiały gdyż ktoś zawiódł w zakresie budowania współodpowiedzialności w obszarze konkretnych oczekiwań. Za każdym razem jesteśmy w stanie wyjaśnić co się stało stosujące nasze podejście Leadership Builder oraz model Sekwencji Współodpowiedzialności.  Accountability Sequence model.

Podczas pracy z naszymi klientami nad tą wersją Współodpowiedzialności zauważyliśmy znaczące postępy w wynikach uzyskiwanych przez organizacje. Wspieramy klientów w tworzeniu trwałej postawy Współodpowiedzialności, która prowadzi do długotrwałego i stabilnego wzrostu.